เนื้อหา

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะบริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน)ได้มอบโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกของซีพีเอฟ ประจำปี 2559 จากที่ได้รับคัดเลือก 56 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 606 ของโครงการฯ เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและเกษตรกรผู้ด้วยโอกาสในชนบท โดยมีนายวิญญู  สันติภาพ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนเป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้มอบผ้าหม่แก่ผู้ประสบภัยหนาว และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินดำรงชีพ แก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  โดยมีดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายจำรัส  มูลรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลาสะวายและคณะให้การต้อนรับ

head3

head4