เนื้อหา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงการเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด ,ลำดับในการเข้าร่วมแข่งขันของสพป.ลำพูน เขต 2 (ลำดับที่ 20 ) ,ทำเนียบผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันฯ นอกจากนี้ยังได้กำชับให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 54 โรงเรียนได้ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในเรื่องของพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และได้เน้นย้ำทุกโรงเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานที่

 

head3

head4