เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.ลส.เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการร่วมถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี โดยมีผู้กำกับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียนในพื้นที่องบ้านโฮ่งและอ.เวียงหนองล่อง จำนวน 350 นาย เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ลูกเสือทุกนายได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.ลำพูน เขต 2

head3

head4