เนื้อหา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สพป.ลำพูน เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธี  ซึ่งดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกนชาวไทย หลังจากนั้นได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานด้วยการสงบนิ่้งเป็นเวลา 89 วินาที และได้ร่วมกันทำความดีด้วยใจด้วยการร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระและเจริญจิตภาวนาตั้งจิตอธิษฐานทำสมาธิเป็นเวลา 10 นาที ต่อด้วยการทำความดีด้วยวาจา ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันตั้งสัจจะความดีและเขียนปณิธานความดีลงบนรูปหัวใจนำไปติอไว้บอร์ดหน้าห้องประชุม 1 เพื่อจะได้ระลึกถึงและปฏิบัติตนให้เป็นกิจนิสัย  ต่อจากนั้นดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ บริเวณหน้าอาคารใหม่สพป.ลำพูน เขต 2 และต่อด้วยการรวมพลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันทำความดีทางกายด้วยกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารต่างๆและพื้นที่ใกล้เคียงให้สะอาด เหมาะแก่การทำงาน

head3

head4