เนื้อหา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอ.เวียงหนองล่อง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีความกล้าแสดงออกและคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศ เป็นตัวแทนสพป.ลำพูน เขต 2 ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป  ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการแข่งขันฯ ณ สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองล่อง ศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง โรงเรียนท่าหลุก โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านดงและโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

 

head3

head4