เนื้อหา

 

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่1/2559 เพื่อร่วมกันพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2

 

head3

head4