เนื้อหา

การฝึกอบวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ

หลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคเหนือวิทยาลัยการปกครอง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

 

 

head3

head4