สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ตั้ง : 165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

โทร:  0-5359-1353, 0-5359-1339,0-5398-1254 ต่อ 120
โทรสาร : 0-5359-1353, 0-5359-1339,0-5398-1254 ต่อ 10

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

head3

head4