• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

11058762 10202945211590630 2846912166044035409 n

        นางสาวชุลีกร ใหม่เขียวและนางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายเวียงจามรี

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ รร.บ้านปวงคำ รร.บ้านฮอมต้อ รร.บ้านโฮ่ง (ลี้)

 10410304 900471076691631 230246604191289770 n  10410904 900471206691618 5417387689709780080 n
10422185 10202945230591105 9156629336894088789 n 10984571 10202945221950889 8794585471050707615 n
10985403 10202945230351099 1757703919279687932 n 10986502 10202945204590455 420032768344383586 n
11164180 10202945233231171 3974571872741745318 n 11148218 10202945232871162 1323798198784875718 n
11257199 10202945206550504 6733912749865639846 n 11259046 10202945231711133 6149563317387284650 n
11259121 10202945221470877 424296270487301797 n 11251774 10202945221630881 8851682754901329762 n