• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

11151023 10202941231571132 6275019983322328251 n

      นายวิทยา ปาอินทร์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมกับนางสาวชุลีกร ใหม่เขียว

และนางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายเวียงจามรี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ รร.บ้านป่าจี้ รร.บ้านบวก รร.บ้านห้วยหญ้าไซ

 11051953 10202941243291425 8052182977134696280 n 10448779 10202941227611033 6355251597530554997 n 
21636 10202941225810988 6436707620988298063 n 10984096 10202941245771487 525663375814261964 n
11058310 10202941244531456 812186352438778391 n 11151006 10202941242691410 3259910929397479465 n
11214049 10202941225370977 418732249814037983 n 11245492 10202941244131446 4559961844110610621 n
11246690 10202941226210998 234552662869944912 n 11248245 10202941248691560 3806350563056754832 n
11258042 10202941224530956 2621715065985958460 n 11264913 10202941226491005 3667217676476963698 n
11295539 10202941245211473 4579707531683448123 n 11269816 10202941243571432 3637502993202823677 n