• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5

    IMG 0718 resize

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นางสมจินตนา เกียรติพิริยะ รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2 จะดำเนินการจัดค่ายในวันที่ 27  เมษายน – 1   พฤษภาคม 2558 และวันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

 IMG 0718 resize  IMG 0706 resize
 IMG 0689 resize  IMG 0712 resize
 IMG 0723 resize  IMG 0735 resize
 IMG 0741 resize  IMG 0703 resize