• 01sline.jpg
  • 02sline3.jpg
  • 04siine2.jpg
  • 5slie.jpg

ผู้บริหาร

 

boss ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์

ผอ.สพป.ลำพูน เขต ๒

                                                        

    นายชาลี  ตังเยาว์ตังเยาว์

รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต๒

                                                                

นายยุกตดม  โมสูงเนิน

ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 sorthor logo
 sorchor logo
 jira
 banhong
 iayasiri
 anubanlee
 suttiwong
 arunrat
 exam obec
 
 
 
 

เนื้อหา

p t d 00201

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

เป็นประธานในงานวันครูเอกชน จังหวัดลำพูน

ซึ่งจัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน  ที่โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

p t d 001

p t d 003

p t d 004

p t d 005

p t d 006

p t d 008