ประมวลภาพ

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2560

วันที่ 8 มิถุนายน  2560  ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2