สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ  โดยมี นายสุวิทย์  มกุดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559