สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน นำทีมโดย นางผ่องศรี  รัตนงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้นำข้าราชการในกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๙ น. โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ  สมาชิกเหล่ากาชาด พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดลำพูน