ผู้บริหาร

658128

นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 2

15204139 1353589484674773 300689906 o
นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

        สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการฝึกอบรมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560 ในหลักสูตรการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ได้มีความรู้และมีทักษะในการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อที่จะได้นำไปจัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมกันนี้สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราการ ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์รีสอร์ม อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน และในวันที่ 24 กันยายน 2560 ได้มีการให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ณ สพป.ลำพูน เขต 2

IMG 0409

IMG 0335

IMG 0409

IMG 0335

IMG 0409

IMG 0335

IMG 0409

IMG 0335

IMG 0409

IMG 0335