ผู้บริหาร

658128

นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 2

15204139 1353589484674773 300689906 o
นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ดำเนินการประชุม บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2 และร่วมแสดงความยินดีกับนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ในโอกาสเข้ารับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2

S 6509160609627S 6509155165989

S 6509156330828S 6509158533570

S 6509159414673S 6509160135886