ผู้บริหาร

658128

นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 2

15204139 1353589484674773 300689906 o
นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ อ.กัลยา  มีทรัพย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ซึ่งเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

Image 6788626

Image c7891ec