ผู้บริหาร

658128

นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 2

15204139 1353589484674773 300689906 o
นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการในสังกัด จำนวน 24 ราย จำแนกเป็น เหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 10 ราย ชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 8 ราย ชั้นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 3 ราย ชั้นตราตริตาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 รายและชั้นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน โดยมีดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

 10464294 975127349165107 5537444213631715781 n     10150597 975126962498479 3189055808327310651 n

IMG 4809     IMG 4854

644414 975126955831813 5015537294072039026 n    IMG 4862

 

10473600 975127139165128 3426986039051341542 n     IMG 4800

17330 975126855831823 7329670614072522355 n     21227 975126772498498 2246974373983102078 n

10452336 975126862498489 7245001037690608364 n     10473600 975126899165152 7685184917538969436 n

10801945 975126769165165 4196176898679626458 n     IMG 4856

IMG 4866     IMG 4851

IMG 4874      11090 975127715831737 7159498315532858007 n

10645218 975127772498398 423585444202951369 n     150791 975127842498391 7138748381489618979 n     

1381210 975127859165056 6436702527261367672 n     10577205 975127019165140 3082017229342704252 n

     10464294 975127025831806 8316236665462520897 n     10570425 975128112498364 8305342452300557698 n