ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา แนะนำ ระบบบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

DSCN0549

DSCN0555

DSCN0556

DSCN0557