ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ***

ปีงบประมาณ 2560

--สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.2560(   6 ต.ค.60)

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.2560(   4 ก.ย.60)

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค.2560( 3  ส.ค.60)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.2560( 7  ก.ค.60)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.2560(2 พ.ค.60)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.2560( 2 พ.ค.60)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.2560(4 เม.ย.60)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.2560(6 มี.ค. 2560)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.2560(6 ก.พ. 2560)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 (6 ม.ค. 2560)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559 (2 ธ.ค. 2559)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559 (4 พ.ย. 2559)

ปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2559 (5 ต.ค. 2559)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 (5 ก.ย. 2559)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 (5 ส.ค. 2559)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2559 (5 ก.ค. 2559)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559 (21 พ.ค. 2559)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2559 (21 เม.ย. 2559)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559 (4 เม.ย. 2559)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (7 มี.ค. 2559)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2559 (21 ม.ค. 2559)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2558 (5 ม.ค. 2559)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2558 (1 ธ.ค. 2558)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558 (3 พ.ย. 2558)

ปีงบประมาณ 2558

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2558 (5 ต.ค. 2558)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2558 (1 ก.ย. 2558)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2558 (4 ส.ค. 2558)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2558 (2 ก.ค. 2558)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2558 (3 มิ.ย. 2558)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2558 (4 พ.ค. 2558)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2558 (1 เม.ย. 2558)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (2 มี.ย. 2558)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2558 (4 ก.พ. 2558)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2557 (6 ม.ค. 2558)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2557 (2 ธ.ค. 2557)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2557 (3 พ.ย. 2557)