เนื้อหา

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.วิลาสินี  อินต๊ะขัตย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด.ญ.ปนัสยา  นันตาธิสิน โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559