เนื้อหา

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมสนับสนุนของรางวัลในการจัดงานวันเด็กประจำปี 2558  โดยมีนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ,นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนมอบของขวัญและร่วมงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง สถานนีตำรวจอำเภอบ้านโฮ่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษและกลุ่มเยาวชารักษ์ดงหลวงสบลี้และพิพิธภัณฑ์สถานลำพูน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559