เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39 ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 26 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2