เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ รับศีล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต พร้อมกันนี้ท่านดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ และรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้พรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการเติมพลังในการทำงานในหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ทางสพป.ลำพูน เขต 2 ได้มีการจัดให้แลกของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งความสุขให้แก่กันและกัน และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2559