เนื้อหา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 การจัดสรรโอกาสเข้าเรียนต่อระหว่างาถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปี2560 ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านพระครูวิบูลเจติยาทร ประธานกพท.เป็นผู้ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2