เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักเรียนแกนนำ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มโรงเรียนตำบลลี้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสพป.ลำพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)และมูลนิธิยุวสถิรคุณ(ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม)ของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าอบรมครั้งนี้เป็นนักเรียนจาก 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) โรงเรียนบ้านนากลาง โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อและโรงเรียนบ้านม่วงสามปี จำนวนทั้งสิ้น 160 คน เพื่อนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปปฏิบัติจริงระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)