เนื้อหา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่สพป.ลำพูน เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสพฐ.ให้ดำเนินการคือ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งจะได้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยการปกครอง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน