เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างและโรงเรียนบ้านแม่เทย พร้อมกันนี้รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  และคณะศึกษานิเทศก์ได้ติดตามการดำเนินการสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559