เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าจี้และโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ เพื่อติดตามความเสียหายของโรงเรียนจากเหตุวาตภัยเพื่อรับทราบข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมกันนี้ได้ชมการจัดห้องเรียนคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559