เนื้อหา

นายสมบูรณ์  สันชุมภู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับมอบสนามเด็กเล่นและสนามกีฬา โรงเรียนบ้านไม้สลีจากคุณลานทิพย์  ทวาทศิน นายกสมาคมYWCA กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้นายสมบูรณ์  สันชุมภู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบให้นายสุทธิโชติ พรมฝาย รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้สลี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ทางสมาคมYWCA ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559