เนื้อหา

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีมอบรถจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เนื่องจากบ้านอยู่ไกล ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ได้รับจัดสรรและมอบให้นักเรียนในสังกัด ครั้งนี้ จำนวน 44 คัน โดยมีดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2