เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง เพื่อติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนให้เป็นไปตามกำหนดเวลา พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ และโรงเรียนบ้านแม่ปันเดง เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการสอบO-NET ติดตามเร่งรัดการจัดทำข้อมูลรายบุคคลนักเรียน การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และการวางแผนการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559