เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนเพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านหนองเขียด โดยการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเรียนรวม เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการจัดการศึกษาและเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559