เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการทำบุญและเปิดป้ายอาคารร่มตะเคียน โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน พร้อมกันนี้ได้มอบอาคารหลังนี้ให้กับนางจรูญ  ใจสุยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559