เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 แสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ที่ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร ระดับชั้นป.1-ป.6 จากการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558