เนื้อหา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ พบปะผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่อีไฮ เพื่อทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559