เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจนางเสาวนีย์  ละอองเอี่ยม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในสพป.ลำพูน เขต 2 ที่ประสบเหตุอัคคัภัยทำให้บ้านบริเวณห้องครัวได้รับความเสียหาย พร้อมกันนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯได้ร่วมให้ความช่วยเหลือในการทำความสะอาดบริเวณเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ บ้านเลขที่309 บ้านป่าป๋วย ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน