เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมการเสวนาชี้แจงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงครู ผู้ปกครอง ตามนโยบายสพฐ. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน 2