เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับมอบลานอเนกประสงค์จากคุณคมวุฒิ สุขีวัฒนมงคล ตัวแทนการเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบลานอเนกประสงค์ให้กับนายจรูญ  ทองล้วน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสักงาม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558