เนื้อหา

นายสนอง  สุดสะอาด ผอ.นครราชสีมา เขต 6 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานกับสพป.ลำพูน เขต 2 ในเรื่องการดำเนินงานตามคำรับรองฯ , มาตรฐานสำนักงาน , การจัดภูมิทัศน์, การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศและการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้งานตามภารกิจบรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยมีดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558