เนื้อหา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน "อาคารร่มไทร" โรงเรียนบ้านดอนมูล อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน พร้อมกันนี้ได้ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบอาคารเรียนให้กับนายณัฐนนท์  ศรีกิตตินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป