เนื้อหา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 นายวิทยา  ปาอินทร์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเพื่อเตรียมข้อมูล เอกสารที่จะรับการประเมินจากสพฐ. ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2559 พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะมอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลOBEC AWARDS ระดับชาติ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2