เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี 2559 อำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และประดับขีดขั้นลูกจ้างประจำแก่ ช่างไฟฟ้า ช4 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน