เนื้อหา

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้กำลังแก่ด.ญ.ปนัสยา  นันตาธิสิน ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินครั้งนี้และคณะครู