เนื้อหา

นายบุญล้อม  โสภาพรม ประธานกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมคณะดำเนินการประเมินโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)เพื่อขอรับการประเมินคัดเลือกเป็นสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ในระดับกลุ่มจังหวัด พร้อมกันนี้นายวิทยา  ปาอินทร์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะร่วมให้กำลังใจ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558