สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต2
ที่ตั้ง : 165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

โทร:  0-5359-1353, 0-5359-1339,0-5398-1254
โทรสาร : 0-5359-1353, 0-5359-1339,0-5398-1254 ต่อ 10