เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 5/ 2560 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ในเรื่องต่างๆดังนี้ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน, การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา, การประกวดรางวัล MOE AWARDS , การดำเนินโครงการ ID PLAN ปี 2561 ,การประกวดผลงานรางวัล MOE AWARDS ประจำปี 2561 , งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ,การรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่2/2560 , การรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISA) ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน , การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน), การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา2560 (ภาคเรียนที่ 2) ,การจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 (งบลงทุน) , โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหัตถอุตสาหกรรมในสถานศึกษา , การจัดทำแผนปฏิบัติการ , และการอนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรจากสพฐ.ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  จำนวน 38 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

 


ผู้บริหาร

Boss lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

326058
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
383
701
1084
322271
8459
11717
326058
ไอพีของคุณ : 54.225.16.10
2017-11-21 17:27