สพป.ลำพูน  เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงตามโครงการเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับโรงเรียนในสังกัดให้มีแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ในปีการศึกษา 2560 โดยมีเป้าหมายให้มีคะแนนใน 4 วิชาหลักสูงกว่าร้อยละ 50 หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  โดยในภาคเช้าเป็นการประชุมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง แม่ตืนศรีวิชัย  และเวียงจามรี โดยมีนายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประชุมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์  รัตนมิตร  เวียงหนองล่อง  และศรีเวียงชัย โดยมีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

 


ผู้บริหาร

Boss lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

326071
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
396
701
1097
322271
8472
11717
326071
ไอพีของคุณ : 54.225.16.10
2017-11-21 17:28