ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆดังนี้ การจัดงานสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง กองทุนสวัสดิการภายในสพป.ลำพูน เขต 2 การรายงานตามคำครับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน งบเพิ่มประสิทธิภาพพ.ศ.2559 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 การเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบสิ้นปีการศึกษา2558 โครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี การกำกับติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ปี พ.ศ.2559-2562 และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2559 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค (หลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)และโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2559 พร้อมกันนี้ได้มีการแนะนำตัวบุคลากรใหม่จำนวน 2 ท่านคือ นายบุญทัพ กองสิงห์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายอุเทน วีระคำ ศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 2


ผู้บริหาร

Boss01 lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

334567
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
125
313
2052
330173
5208
11760
334567
ไอพีของคุณ : 54.90.92.204
2017-12-16 04:49